Giỏ hàng

Sprinkler Escutcheons

Thương hiệu: Khác
|
Loại: Khác
|
Mã SP: E-1/E-2/E-3/F-1/G-1
0₫

Viking sprinkler escutcheons are ornamental  plates used with 3/8” NPT (10 mm BSP)*, ½” NPT(15 mm BSP)*, and ¾” NPT (20 mm BSP)* frame-style pendent and sidewall*sprinklers. The escutcheons are installed between the sprinklers and theceiling or wall for a pleasing appearance. They are available with severalfinish options to meet design requirements. 

Viking recessed and adjustableescutcheons provide a low-profile decorative recessed sprinkler installation.The Micromatic®  E-1 Recessed Escutcheonmay be recessed up to 5/8” (16 mm). The Model G-1 Recessed Escutcheon allowshorizontal sidewall sprinklers to be recessed up to 1/2” (12.7 mm). TheMicrofast®  Model F-1 AdjustableEscutcheon has ½” (12.7 mm) total adjustment available. 

The two-piece design ofViking’s recessed and adjustable escutcheons allows installation and testing ofthe sprinklers prior to installing the ceiling or wall. Viking’s Model E-1,F-1, and G-1 Escutcheons feature a slip-on design, while the Model E-2 and E-3 escutcheonsare threaded (outer cup threads onto the adapter).

The Viking adjustable and recessed escutcheons aremade to allow for minor adjustments due to pipe or ceiling pitch. These escutcheonscan be removed and reinstalled, allowing access above removable ceiling panelsfor servicing building equipment  withoutshutting down the sprinkler system and removing the sprinkler. Viking standard 1/8” (3 mm) style flat and 1”(25 mm) style raised surface-mounted escutcheons have a one-piece design. 

Specifications

A.Slip-on style Micromatic® Model E-1 recessed escutcheons

Depth of Outer Cup: 1-1/16” (26.9 mm)

Outside Diameter of Outer Cup: 3-1/16” (77.7 mm)

Depth of Center Adapter Ring: 11/32” (8.7 mm) +/-1/32” (0.8 mm)

Adjustment Range: Flush to 5/8” (16 mm) recessed

Note: Escutcheon adapter is stamped “Viking ModelE-1”.

Available since 1987.

B.Threaded style Micromatic®  Model E-2recessed escutcheons

Depth of Outer Cup: 13/16” (20.6 mm)

Outside Diameter of Outer Cup: 3-1/8” (79.4 mm)

Depth of Center Adapter Ring: 21/32” (16.6 mm)

Adjustment Range: 27/32” (21.4 mm) total adjustmentwith ½” (12.7 mm) maximum recess available.

Note: Face of escutcheon adapter may extend up to11/32” (8.7 mm) beyond edge of escutcheon cup.

Available since 2000.

C.Threaded style Micromatic® Model E-3 recessed escutcheons

Depth of Outer Cup: 13/16” (20.6 mm)

Outside Diameter of Outer Cup: 5-1/8” (130.2 mm).(See Figure 4)

Depth of Center Adapter Ring: 21/32” (16.6 mm)

Adjustment Range: 27/32” (21.4 mm) total adjustmentwith ½” (12.7 mm) maximum recess available. note: Face of escutcheon adaptermay extend up to 11/32” (8.7 mm) beyond edge of escutcheon cup.

Available since 2012.

D.Microfast® Model F-1 Adjustable escutcheons

Depth of Outer Cup: 1-1/16” (26.9 mm)

Outside Diameter of Outer Cup: 3-1/16” (77.7 mm)

Depth of Center Adapter Ring: 23/32” (18.3 mm)

Adjustment Range: ½” (12.7 mm) total adjustment with¼” (6.4 mm) maximum recess available. note: The face of escutcheon adapter mayextend up to ¼” (6.4 mm) beyond the edge of the escutcheon cup.

Note: Escutcheon adapter is stamped “Viking ModelF-1”.

Available since 1988.

E.Slip-on style Model G-1 recessed escutcheons (patent pending)

Depth of Outer Cup: 1-1/16” (26.9 mm)

Outside Diameter of Outer Cup: 4” (101.6 mm)

Depth of Center Adapter Ring: 1-7/16” (36.5 mm)

Adjustment Range: Up to 5/8” (16 mm) totaladjustment available for use with ceilings sloped up to 8/12 (33.7°). May berecessed up to ½” (12.7 mm), depending on degree of slope. note: The face ofescutcheon adapter may extend up to 1/2” (12.7 mm) beyond the edge of theescutcheon cup.

Note: Escutcheon adapter is stamped “Viking ModelG-1”.

Available since 2007.

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: +84(24) 3793 1355/3783 4392
|
Số lượng

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN TOÀN VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102710753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04/04/2008
Người đại diện theo pháp luật: LÊ MẠNH DŨNG